Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

pingstvän
Creative Commons

Detaljerede udtaleregler for konsonanter

Svenske konsonanter udtales tydeligt i så godt som alle positioner!
Konsonanterne b, f, m, n, p, r, t, x og z udtales som på dansk, øvrige konsonanter, se herunder!

Bogstav Svensk Udtale Dansk
c, udtales som s citron
cynisk
kommunicera
provocera
[sitron]
[synisk]
[kommunisera]
[provosera]
citron
kynisk
kommunikere
provokere
 
ck, udtales som k tacka [takka] takke
 
ch, udtales sch eller ch [tj]
oftest som på dansk
charm
chef
check
chilen
chock
choklad
[scharm]
[schef]
[tjekk]
[tjilen]
[schok]
[schoklad]
charme
chef
check
chilener
chock
chokolade
 
d, udtales så godt som altid meget tydeligt blandad
lida
nämnd
[blandad]
[lida]
[nämnd]
blandet
lide
nævn
 
dj, d foran j udtales ikke djungel
djup
djävel, djävul
[jungel]
[jup]
[jävel, jävul]
jungle
dyb
djævel
 
g, foran e, i, y, ä, ö udtales som j (enkelte undtagelser findes) gen
gift
gymnastik
gäst
göra
[jen]
[jifft]
[jymnastik]
[jässt]
[jöra]
gen
gift
gymnastik
gæst
gøre
 
g, foran a, o, u, å skal have almindelig g-lyd gapa
glasögon
gång
[gapa]
[glasögon]
[gång]
gabe
briller
gang
 
g, foran j udtales ikke gjord
gjuta
[jourd]
[juta]
gjort, lavet
gyde, støbe
 
g, udtales tydeligt efter vokal dag
duga
niga
såg
något
[dag]
[duga]
[niga]
[såg]
[någåt]
dag
du
neje

noget
 
g, udtales som et tydeligt j
i slutningen af ord og stavelser
efter r
berg
jättearg
korg
[bärrj]
[jettearrj]
[kårrj]
bjerg
meget vred
kurv
 
Udtalen af g kan være sløret i forholdsord, der ender på -ig artig
konstig
vigtig
[artig / arti]
[kånstig / kånsti]
[vikktig / vikkti]
høflig
mærkelig
vigtig
 
g, i alle øvrige tilfælde udtales g som på dansk glass
gnida
julgran
[glass]
[gnida]
[julgran]
is
gnide
juletræ
 
gn, udtales ngn lugn
vagn
[lungn]
[vangn]
rolig
vogn
 
h, bruges og udtales
almindeligvis som på dansk
OBS! och [åkk] og
 
h, foran j udtales ikke hjälm
hjälte
hjärna
[jällm]
[jällte]
[järna]
hjelm
helt
hjerne
 
j, udtales som j, også i engelske ord (altså ikke som på dansk!) jeans
juice
[jins]
[jous]
jeans
juice
 
j, udtales med sch-lyd i franske ord (som på dansk) jourbutik
jourhavande
journal
[schourbutikk]
[schourhavande]
[schournal]
døgnkiosk
vagthavende
journal
 
k, foran e, i, y, ä, ö udtales som en slags tj-lyd (der er enkelte undtagelser) kedja
kemi
kyss
kär
köra
[tjedja]
[tjemi]
[tjyss]
[tjär]
[tjöra]
kæde
kemi
kys
kær, forelsket
køre
 
k, i alle øvrige tilfælde udtales tydeligt kaka
kul
kran
spik
[kaka]
[kul]
[kran]
[spik]
kage
sjov, sjovt
kran, vandhane
søm

|  
 
Obs! forholdsord, der ender på -k kan udtales på to måder, når ordet bøjes med -t ett komiskt par
det er praktiskt
[koumiskt / koumist]
[prakktiskt / prakktist]
et komisk par
det er praktisk
 
l, almindeligvis samme udtale som på dansk lock [låkk] låg
 
lj, l foran j udtales ikke ljud
ljus
ljung
[jyd]
[jys]
[jung]
lyd
lys
lyng
 
sj, foran vokaler udtales med en slags sch-lyd sjal/schal
sjunga
själv
sjöman
[schal]
[schunga]
[schällv]
[schömann]
sjal
synge
selv
sømand
 
sk, foran e, i, y, ä, ö udtales med en slags sch-lyd det sker
skicklig
skylt
skägg
skölja
[scher]
[schikklig]
[schyllt]
[schägg]
[schöllja]
det sker
dygtig
skilt
skæg
skylle
 
Obs! sk foran a, o, u, å udtales som på dansk skata
sko
skura
skåp
[skata]
[skou]
[skura]
[skåp]
skade
sko
skure
skab
 
skj og stj, udtales med en slags sch-lyd skjorta
skjuta
stjälk
stjärt
[schourta]
[schyta]
[schällk]
[schärt]
skjorte
skyde
stilk
bagdel, ende
Bogstav Svensk Udtale Dansk