Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

danshak
Creative Commons

Ordbøger/ordlister

Allén, Sture m.fl.: Svensk Ordbok. Utarbetad vid Språkdata Göteborgs Universitet. Esselte Studium 1988

Allén, Sture och Christian Sjögreen: Norstedts Svenska Baklängesordbok.
Norstedts Akademiska Förlag 2007

Ambrius, Jonny: Dansk-svensk-dansk ordlista. “nem & behändig”.
Corona Förlag 2000

Anker-Møller, Søren, Peter Stray Jørgensen og Hanne Jensen: Politikens Slangordbog. Dansk slang i brug fra 1955 til i dag.
Politikens Forlag 1997

Axelsen, Jens m.fl.: Retskrivningsordbog.
Gyldendal 2006

Becker-Christensen, Christian: Politikens Skoleordbog.
Politikens Forlag 2004

Bergman, Bo: Ordens ursprung. Etymologisk ordbok över 2 200 ord och uttryck.
Wahlström & Widstrand 2007

Bonniers svenska ordbok, Peter A. Sjögren, Iréne Györki, Sten Malmström (red.). Tionde upplagan.
Bonnier Fakta 2010

Dansk/svensk ordliste. Arbejdsmarkedsbegreber. Svensk/dansk ordlista. Arbetsmarknadsbegrepp.
Arbejdsformidlingen i Øresundsregionen. Produceret af Øresundsregionen u.å.

Doggelito, Dogge och Ulla-Britt Kotsinas: Förortsslang.
Norstedts Ordbok 2004

Ernby, Birgitta, Martin Gellerstam och Sven-Göran Malmgren: Norstedts första svenska ordbok.
Norstedts Ordbok 2002

Gellerstam, Martin och Kerstin Norén m.fl.: Svenska Ord. Med Uttal Och Förklaringar. 28.500 ord. Statens skolverk, Stockholm 1993

Lexin. Språklexikon för invandrare. Skolverket 2000

Gunnarsson, S. Olof: Lärda ord för alla. Allmänvetenskaplig ordbok.
Norstedts Akademiska Förlag 2006

Jarvad, Pia: Nye Ord. Ordbog over nye ord 1955-1998.
Gyldendal 1999

Kotsinas, Ulla: Norstedts svenska slangordbok.
Norstedts Ordbok 1998

Köhler, Per Olof och Ulla Messelius: Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok.
Stockholm 2006

Lindegård Hjorth, Poul og Bengt Sigurd: Dansk-svensk ordlista.
Gleerups Förlag. Lund 1961

Lindgren, Birgitta, S.H. Bruland, Allan Karker och Ståle Løland. I samarbejde med Nordisk Sprogsekretariat: Skandinavisk Ordbog. Svensk-Norsk-Dansk.
Gyldendal 1994

Lundh, Bengt och Jörgen Malmquist: Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer.
Studentlitteratur 2000

Lång, Helmer och Sven-Bertil Vide: Skånsk ordbok. Svensk-dansk ordbok från A! till Örrrk!
Skånska Akademien 1995

Malmstedt, Jan : IT-ordboken för alla.
Docendo Sverige AB 2007

Molde, Bertil och Niels Ferlov: Norstedts dansk-svenska ordbok. 50.000 ord och fraser.
Norstedts Förlag 2003

Nordisk møteordliste. Dansk, finsk, islandsk, norsk, svensk.
Nordisk Språksekretariat 1996

Norstedts danska fickordbok.
Norstedts Ordbok 1999

Ohlmarks, Åke: Skånsk-svensk ordlista. Exemplifierad med skånska alldagsfraser.
Bok och Bild 1969

Ord för alla. 25 000 lånord och deras ursprung.
Bokförlaget Prisma 1993

Palmér, Johan, H. Friedländer, Hans Blomquist m. fl.: Svenska Synonymorboken.
Norstedts Ordbok 2002

Palmgren Munch-Petersen, Valfrid og Ellen Hartmann: Svensk-dansk Ordbog.
Gyldendals Røde Ordbøger 1977

Palmgren Munch-Petersen, Valfrid og Ellen Hartmann: Svensk-dansk ordbog.
Gyldendal 1984

Politikens Svensk Dansk / Politikens Dansk Svensk. Miniordbog.
Politikens Forlag 2004

Sjöberg, Jonny: Politikens Øresundsordbog.
Tosprogsordbøger. Politikens Forlag 2000

Svensk-Dansk Ordbog. Kjeld Kristensen (red.). Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
JP/Politiken, 2010

Svensk Ordbok. Utgiven av Svenska Akademien, A-L & M-Ö, utarbetad vid Redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker, Lexikaliska institutet, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
Norstedts 2009

Svenska Akademiens ordlista över det svenska språket.
Norstedts Akademiska Förlag 2006

Svenska språknämden: Nyord i SVENSKAN från 40-tal till 80-tal.
Esselte Studium 1986

Svenska språknämnden: Från rondell till gräddfil. Nya ord i svenskan från 40-tal till 80-tal.
Esselte Studium 1988

Svenska språknämnden: Nyordsboken: Med 2 000 nya ord in i 2000-talet.
Norstedsts Ordbok 2001

Toftgaard Andersen, Stig: Talemåder i dansk. Ordbog over idiomer.
Gyldendal 2001

Walter, Göran: Ord och motsatsord. Svensk antonymordbok.
Albert Bonniers Förlag 2003

Walter, Göran: Ord och motsatsord. Svensk antonymordbok. Vidgar och utmanar ditt ordförråd.
Bonnier Pocket 2007

Zinglersen, E.: Den Danske Synonymik.
Kbh. 1964

Öresunddirekt. Ordbok. Information utan omvägar / Øresunddirekt. Ordbog. Information uden omveje.
u.st.o.å.

Grammatik

Cramer, Jens och Erik Vive Larsen: Dansk som nabosprog. Dansk grammatik for svensktalende.
Aarhus Universitetsforlag 1999

Kristiansen, Linda og Margot Randén: Danska på tværs.
Corona Förlag. Malmö 2002

Lindholm, Hans: Svensk grammatik. Svenska som främmande språk.
Kursverksamhetens Förlag 1997

Ohlsson, Stig Örjan: Svensk sproglære.
Fremstillet af Danske Torpare u.st.o.å.

Bøger om svensk og dansk sprog

Adelswärd, Viveka: Ord på glid.
Brombergs 2001

Althoff, Johan och Robert Nyberg: Ordförrådet.
Alfabeta 2003

Dagens Nyheters Skrivregler.
u.st. 1997

Grünbaum, Catharina: I sällskap med språket.
Bokförlaget DN 2000

Grünbaum, Catharina: Språkbladet.
Bokförlaget DN 2001

Hallström, Anna och Urban Östberg: Svår svenska. Idiom och slang i urval.
Studentlitteratur 1998

Hebbe, Agneta: Bygg upp ert ordförråd.
Natur och Kultur 1999

Hägg, Göran: Den svenska litteraturhistorien.
Wahlström & Widstrand. Stockholm 1996

Kotsinas, Ulla-Britt: En bok om slang, typ.
Norstedts Ordbok 2003

Lindström, Fredrik: världens dåligaste språk – tankar om språket och människan i dag.
Månpocket 2002

Lindstöm, Fredrik: jordens smartaste ord – språkliga gåtor och mänskligt tänk.
Albert Bonniers Förlag 2003

Ljung, Magnus: Svordomsboken.
Norstedts Akademiska Förlag 2006

Melin, Lars: Corporate Bullshit. Om språket mitt i city.
Svenska Förlaget 2004

Nore, Elisabeth: Fatta sport.
AlfabetaAnamma 2004

Olausson, Peter: Nya Ord med historia.
Ordalaget Bokförlag 2010

Språktidningen. Tidskrift. Red. Patrik Hadenius (Språktidningen afløser nedenstående tidsskrift Språkvård)

Språkvård. Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden.
www.spraknamnden.se

Tröskelnivå: förslag till innehåll och metod i den grundläggande utbildningen i svenska för vuxna invandrare. Red. Bengt Sandström.
Skolöverstyrelsen, Stockholm 1981

Wallensteen, Ivar och Gunnar Brusewitz: Våra namn.
ICA Bokförlag 2004

Wang Bunner, Hanne: Affärskultur i Danmark.
Gleerups Förlag 2000

Åberg, Gösta: Handbok i svenska. Skriva och tala. Rätt och fel. Grammatik. Knepigheter.
Wahlström & Widstrand 2007