Sprogbro

svensk-dansk ordbog

Dagens ord

stoj
Creative Commons

Forkortelser

afd. afdeling
almind. almindelig(t)
anmærkn. anmærkning
betegn. betegnelse
betydn. betydning
bl.a. blandt andet, blandt andre
d.s. den (det) samme (som)
dvs. det vil sige
e.m. eftermiddag
egtl. egentlig
eng. engelsk, engelske
evt. eventuelt
fem. femininum
fhv. forhenværende
forf. forfatter, -e
forkortn. forkortelse
forstærkn.ord forstærkningsord
fra. fransk
fx for eksempel
gramm. grammatisk, -e
hverd. hverdagsligt
iflg. ifølge
ill. illustreret, illustration
i st. for. i stedet for
jf.! jævnfør!
kr. kroner
litt. litteratur, litterær
mask. maskulinum
mhp. med henblik på
mht. med hensyn til
nr. nummer
nedsætt. nedsættende
nægt. nægtende
o. lign. og lignende
osv. og så videre
overs. oversat, -te
oversætt. oversættelse
pga. på grund af
plur. pluralis, flertal
ref. referere/r, reference
SAOL Svenska Akademiens ordlista
sing. singularis / ental
s.k. såkaldt, -e
sml. sammenlign!, sammenligning
sms. sammensætning, -er
SR Sveriges Radio
subst. substantiv / navneord, substantiveret
sv. svensk, svenskere
SVT Sveriges Television
tel. tele-, telefon, telefoner
udg. udgave, udgivelse, udgivet
udt. udtale, udtales
vedr. vedrørende
årh. århundrede